Ajankohtaista

Amma allekirjoitti uskonnollisten johtajien maailmanlaajuisen vetoomuksen orjuuden lopettamiseksi

Vatikaani, 2. joulukuuta 2014

Amma and Pope Francis

Amma osallistui yhdessä muiden uskonnollisten johtajien kanssa allekirjoitusseremoniaan Vatikaanissa joulukuun toisena päivänä. Amma, paavi Fransiskus sekä 11 muuta maailman uskonnollista johtajaa kokoontuivat allekirjoittamaan vetoomuksen ihmissalakuljetusta ja orjuutta vastaan. Muut uskonnolliset johtajat olivat: anglikaanisen kirkon johtaja ja Canterburyn arkkipiispa Justin Welby, zenmestari Thich Nhat Hanh (Thay) (edustajanaan Bhikkhuni Thich Nu Chan Khong), Malesian korkein pappi Datuk K Sri Dhammaratana, rabbi Abraham Skorka, päärabbi David Rosen, ortodoksisen kirkon ekumeeninen patriarkka Bartolomeos (edustajanaan Ranskan metropoliitta Emmanuel), Al-Azharin suurimaami Mohamed Ahmed El-Tayeb (edustajanaan tohtori Abbas Abdalla Abbas Soliman, Al Azhar Alsharifin aliavaltiosihteeri), suurajatolla Mohammad Taqi al-Modarresi, suurajatolla sheikki Basheer Hussain al Najafi (edustajanaan suurajatollan erityisneuvonantaja sheikki Naziyah Razzaq Jaafar) sekä sheikki Omar Abboud.

Maailman uskonnollisten johtajien vetoomus on historiallinen aloite, pyrkimys yhdessä lopettaa maailmalaajuinen tragedia vuoteen 2020 mennessä. Allekirjoittajat edustavat yli puolta maailman ihmisistä kun lasketaan yhteen heidän edustamiensa seurakuntien ja järjestöjen jäsenet sekä muut tukijat.

Amma kommentoi tilaisuutta:

- Olemme kiitollisia siitä, että hänen pyhyytensä paavi Fransiskus on koonnut meidät tänään tänne Global Freedom Network -verkoston suojiin. Olen optimistinen, koska kaikki maailman uskonnot ovat yhdistyneet innoittaakseen sekä hengellisiin että käytännön tekoihin orjuuden ja ihmissalakuljetuksen lopettamiseksi. Kaikista kansoista ja uskonnollisista taustoista olevat ihmiset joutuvat ihmisorjuuden hirvittävien seurausten uhreiksi. Heihin kohdistuva hyväksikäyttö ja heidän kokemansa kärsimys on äärimmäistä. Heidän fyysinen ja henkinen kipunsa on sama kielestä, rodusta tai ihonväristä riippumatta. Nämä uhrit ovat yksi ihmisryhmä, joka kamppailee vapautuakseen loputtomasta surusta ja tukahdutetuista tunteista. Ihmismieli on luonut monia jaotteluja uskonnon, kastin, kielen ja valtioiden rajojen nimissä. Yrittäkäämme luoda kaikenkattava puhtaan rakkauden silta, joka murtaa nämä ihmisen luomat muurit, sanoi Amma.

Amma and Pope Francis

Paavi Fransiskus puolestaan muistutti jokaisen ihmisarvosta.

- Uskomme innoittamana olemme kokoontuneet tänään yhteen yhden historiallisen aloitteen ja yhden konkreettisen teon vuoksi: me julistamme, että tulemme työskentelemään yhdessä poistaaksemme kauhistuttavan modernin orjuuden sen kaikissa muodoissaan. Epäinhimillinen ja nöyryyttävä fyysinen, taloudellinen ja seksuaalinen miesten, naisten, poikien ja tyttöjen riisto yhdistää tällä hetkellä miljoonia ihmisiä. Jokainen ihmisolento - mies, nainen, poika ja tyttö - on Jumalan kuva. Jumala on Rakkaus ja vapaus jota annetaan rajoittamattomasti ihmistenvälisissä suhteissa toisille. Siksi jokainen ihmisolento on vapaa yksilö, jonka elämän tarkoitus on muiden auttaminen sekä tasa-arvoisesti ja veljellisesti eläen.

Arkkipiispa Justin Welbyn mukaan kristityt uskovat, että jumalallinen elämä tuli eletyksi täydesti ja erityislaatuisella tavalla yhden ihmisolennon kehossa ja veressä, Jeesuksessa Kristuksessa äitinsä Marian yhteistyön kautta.

- Niinpä meidän tulee nähdä jokainen ihmisolento jumalallisen suunnitelman osana. Tämä tarkoittaa, ettei yksikään ihmiskeho voi olla missään olosuhteissa tavara, jota vaihdetaan, salakuljetetaan tai orjuutetaan, sanoi arkkipiispa Welby. Rabbi Abraham Skorka muistutti Egyptin orjuuden loppumisen opetuksesta. - Sankarillinen vapautuminen Egyptin orjuudesta on yksi Tooran oleellisimpia osia. Yksi sen keskeinen sanoma on, että rohkeus ja syvä tarkoituksen kokeminen ovat sisäsyntyisiä vapaassa ihmisessä. On selvää, että tämän lisäksi, raamatullisessa merkityksessä, yksilön orjuuttaminen rikkoo jokaisen ihmisen sisällä olevaa Jumalan kuvaa ja vain yksilöt, jotka voivat olla täydesti ja syvästi vapaita, voivat kokea itsensä ja olosuhteensa arvokkaiksi sekä omissa että Jumalan silmissä.

Datuk K. Sri Dhammaratana totesi, että ihmisten salakuljetus on niin laajalle levinnyttä, että sitä harjoitetaan kaikkialla maailmassa.

- Uskonnollisilla johtajilla on tärkeä rooli yhdessä hallitusten kanssa lopettaa nämä kielteiset teot. Uskon, että meidän täytyy yhdistyä pyrkimyksissä lisätä ihmissalakuljetukseen ja orjuuteen liittyvien rikosten tutkintaa sekä tekijöiden syytteeseenpanoa. Meidän täytyy varmistaa, että kaikilla on tasa-arvoiset ihmisoikeudet ja että jokainen voi elää ansaitsemansa elämän.

Suurimaami Mohamed Ahmed El-Tayeb:n edustaja Dr Abbas Shuman painotti, ettei islam missään tapauksessa hyväksy ihmisten välistä orjuutta, koska kaikki ovat lähtöisin samasta isästä Aatamista ja samasta äidistä Eevasta.

- Islamilaisten lakien mukaan kaikki orjuuden muodot ovat tuomittavia ja siksi uskonnollisten- ja ihmisoikeusinstituutioiden, viranomaisten ja järjestöjen tulee työskennellä poistaakseen nämä sekä painostaa valtioita muuttamaan lainsäädäntöään ja lakeja jotka mahdollistavat vapauksien riiston.

Ortodoksisen kirkon johtaja, ekumeeninen patriarkka Bartolomeos sanoi: Vakuutamme teille, että olemme sitoutuneet seisomaan rinnallanne tukien teitä nykypäivän orjuuttamisen muotojen poiskitkemisessä. Ne ovat häväistys Jumalaa kohtaan, häpäisy ihmiskuntaa kohtaan ja alentavat viattomia uhreja, jotka ovat taivaallisen Luojamme kaltaisia ja kuvia.

Amman puhe kokonaisuudessaan

Videotallenne Amman puheesta ja allekirjoituksesta 

Amma ja maailman uskonnolliset johtajat sitoutuvat orjuuden poistamiseen

Rooma 1. joulukuuta 2014

Amma on tänään saapunut Roomaan osallistuakseen historialliseen kokoontumiseen, jonka tavoitteena on nykypäivän orjuuden hävittäminen vuoteen 2020 mennessä. Joulukuun 2. päivänä Amma allekirjoittaa yhdessä paavi Fransiskuksen ja muiden kansainvälisten uskonnollisten johtajien kanssa yhteisen julistuksen nykypäivän orjuutta vastaan.

Julistus korostaa, että nykypäivän orjuus kuten ihmiskauppa, pakkotyö, prostituutio, elinkauppa sekä muu tasa-arvoa, vapautta ja ihmisarvoa loukkaava suhtautuminen on rikos ihmiskuntaa vastaan ja tulee nähdä sellaisena kaikissa valtioissa. Uskonnolliset johtajat vahvistavat julistuksessa yhteisen sitoutumisensa edesauttaa kaikkialla niin hengellisiä kuin käytännön toimia nykypäivän orjuuden kitkemiseksi.

Tilaisuuden järjestää Global Freedom Network (GFN). GFN:n tutkimuksen mukaan yli 36 miljoonaa ihmistä kärsii tällä hetkellä nykypäivän orjuudesta, jossa he ovat menettäneet vapautensa ja heitä käytetään hyväksi henkilökohtaisen tai taloudellisen edun saamiseksi.

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n mukaan pakkotyön avulla saatu taloudellinen hyöty maailmassa on 150 miljardia US dollaria vuodessa.

Amman lisäksi julistuksen allekirjoittavat:

 • Katoliset: paavi Fransiskus
 • Buddhalaiset: zenmestari Thich Nhat Hanh (Thay) (edustajanaan Bhikkhuni Thich Nu Chan Khong)
 • Buddhalaiset: Malesian korkein pappi Datuk K Sri Dhammaratana
 • Juutalaiset: rabbi Abraham Skorka
 • Juutalaiset: päärabbi David Rosen, KSG, CBE
 • Ortodoksit: ekumeeninen patriarkka Bartolomeos (edustajanaan Ranskan metropoliitta Emmanuel)
 • Muslimit: Al-Azharin suurimaami Mohamed Ahmed El-Tayeb (edustajanaan tohtori Abbas Abdalla Abbas Soliman, Al Azhar Alsharifin aliavaltiosihteeri)
 • Muslimit: suurajatolla Mohammad Taqi al-Modarresi
 • Muslimit: suurajatolla sheikki Basheer Hussain al Najafi (edustajanaan suurajatollan erityisneuvonanantaja sheikki Naziyah Razzaq Jaafar)
 • Muslimit: sheikki Omar Abboud
 • Anglikaanit: Canterburyn arkkipiispa Justin Welby

 

Allekirjoitusjuhlallisuudet ovat nähtävissä suorana lähetyksenä klo 12-14 Suomen aikaa osoitteessa http://youtu.be/RZytUtnpxYU