Ympäristöhankkeet

Tieteellisten arvioiden mukaan ilmakehässä on noin 200 miljardia tonnia ylimääräistä hiilidioksidia. Yhden puun istuttamisen arvioidaan eliminoivan yhden tonnin hiilidioksidia vuodessa. Embracing the World on istuttanut maailmanlaajuisesti yli miljoona puuta vuodesta 2001 lähtien.

Embracing the World (ETW) on YK:n Miljardin puun kampanjan jäsenjärjestö ja se on istuttanut yli miljoona puuta ympäri maailmaa vuodesta 2001 lähtien. Intian valtamerellä vuonna 2004 iskeneen tsunamin jälkeen järjestö vakautti13 kilometriä Keralan rantaviivaa istuttamalla 30 000 casuarina-puun tainta.

GreenFriends on järjestön maailmaanlaajuinen ympäristöliike, joka lisää ruohonjuuritasolla ympäristötietoisuutta ja paikallista osallistumista suojelutoimiin eri puolilla maailmaa. GreenFriends eroaa muista ympäristöliikkeistä periaatteiltaan: järjestön mukaan ympäristönsuojelun ei tulisi perustua siihen, että oma elämämme on riippuvainen ympäristön hyvinvoinnista, vaan siihen, että luonto on ihmiskunnan ja kaikkien elävien olentojen äiti ja siten velvollisuutemme on pitää huolta hänestä. GreenFriends näkee maailmankatsomuksemme muutoksen välttämättömänä, jotta todellinen sitoutuminen kestävään kehitykseen voi syntyä.

Puiden istuttamisen lisäksi GreenFriendsin toimintaan kuuluu permakulttuuri, luonnonmukainen ruoantuotanto ja mehiläistenhoito. GreenFriends myös rakentaa ympäristöystävällisiä asuntoja sekä edistää EM-pieneliöteknologian (Effective Microorganism) käyttöä puhdistamisessa, maan ja vesiekosysteemien hoitamisessa, kierrätyksessä ja jätteiden vähentämisessä. Ihmisten luontoyhteyden syventämiseksi GreenFriends järjestää työpajoja, luontoretriittejä ja ryhmämeditaatioita metsissä ja muissa luonnonpaikoissa.

Intian Keralassa ETW huolehtii kolmesta lääkekasvipuutarhasta, jotka kattavat yli neljän hehtaarin maa-alan. Projektin tarkoituksena on suojella rannikon, sisämaan ja metsien ekosysteemejä sekä tarjota työtä paikallisille naisille.

Omaehtoinen kylä -projekti

ETW on aloittanut Keralassa myös projektin auttaakseen alkuperäiskansoja kehittämään omaehtoisia kyläyhteisöjä, jotka tukevat perinteisten elintapojen säilyttämistä teollisen yhteiskunnan jatkuvasti laajenevan valta-aseman keskellä. Projektissa annetaan koulutusta esimerkiksi hunajan keräämisessä, kasvisten viljelyssä, eläintenhoidossa ja veden talteenotossa. Heimojen elintapoja tukevia kouluja on perustettu, jotta nuoret pysyisivät kylissä sen sijaan että muuttaisivat kaupunkeihin ja hylkäisivät kulttuuriset siteensä.

Muoviprojekti

Muovipussien hajoamiseen voi mennä yli 300 vuotta, eikä niitä voida kompostoida. Vain alle kaksi prosenttia kaikista muovipusseista kierrätetään - loput päätyvät kaatopaikoille. Muovijätettä on nykyään niin paljon, että linnut ovat alkaneet käyttää sitä pesiensä rakennusmateriaalina. Joka vuosi 100 000 merieläintä ja kaksi miljoonaa lintua kuolee nieltyään muovia tai jäädessään siihen kiinni.

Projekti on jo kasvanut kansainväliseksi aloitteeksi, jossa vapaaehtoiset ympäri maailmaa neulovat muovijätteestä kestävää ja muodikasta kangasta, josta sitten valmistetaan käsin laukkuja ja muita esineitä. Jokainen muoviprojektin luomus on ainutlaatuinen, kirkasvärinen ja huolellisesti valmistettu korkealaatuinen tuote. Tuotantoon kuuluu kauppakasseja, käsilaukkuja, sandaaleja, hattuja ja kännykkäpusseja.

Järjestön keskuksessa Keralassa kansainvälinen vapaaehtoisten joukon avulla on luonnonkatastrofien uhreille tuotettu 1000 kokoontaitettavaa vuodetta, joiden kangas on kudottu kovista muovipakkaushihnoista, jotka muutoin olisivat kierrätyskelvottomia.

'GrowIn' - siemen kerrallaan

'GrowIn' on Amman nuorisojärjestön AYUDHin luoma kansainvälinen nuorisoaloite, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi sekä kestävän, luonnonmukaisen maanviljelyn tukemiseksi.

Nettifoorumin www.ayudh.eu/growin ja paikallisten kurssien avulla nuoret oppivat kasvattamaan kasviksia missä tahansa, olipa paikkana sitten kaupunkiparveke, ikkunalauta tai puutarha. Tavoitteena on kasvattaa terveellistä, luonnonmukaista ja paikallista ruokaa, ja siten pienentää ekologista jalanjälkeämme sekä syventää yhteyttämme luontoon.

GrowIn-liikkeen tehtävä on inspiroida maailmanyhteisöä vastaamaan haasteeseen luoda siemenpankki luonnonmukaisille, geneettisesti muuntelemattomille siemenille. GrowIn-aloitteen kautta AYUDH myös pyrkii tukemaan luonnollisia viljelymenetelmiä. Se haluaa muistuttaa, kuinka kiireellistä ja tarpeellista on ottaa jälleen käyttöön menetelmiä, joissa sato kasvatetaan muuntelematta sekä ilman torjunta-aineiden ja kemiallisten lannoitteiden käyttöä.

Kuten muissakin AYUDH-aloitteissa, myös tässä nuorisoliike tahtoo olla se muutos, jonka he toivovat maailmassa näkevänsä: AYUDH-jäsenet eri puolilla maailmaa perustavat luonnonmukaisia puutarhoja ja siemenpankkeja omilla takapihoillaan.

Paikallisella tasolla AYUDHin jäsenet työskentelevät luodakseen ja tukeakseen nuorisoryhmiä, jotka jakavat ideoita, tietotaitoa ja siemeniä sekä järjestävät koulutuksia, joissa opetetaan osallistujia kasvattamaan itse oma ruokansa. Samalla he saavat kotinsa ja kaupunkinsa vihertämään. Maailmanlaajuisesti AYUDH pyrkii edistämään yleistä tietoisuutta maailman ruoantuotannon haasteista ja siitä kuinka voimme vaikuttaa myönteisesti niihin.