Koulutus

Yleinen koulutustason nostaminen on osoittautunut tehokkaimmaksi keinoksi laajalle levinneen köyhyyden poistamiseksi. Se on todettu myös yksilötasolla kestävimmäksi ratkaisuksi köyhyyden ongelmaan. Tutkimus on osoittanut, että jokainen kouluvuosi nostaa yksilön odotettavissa olevaa palkkaa 10%. Tämä pätee sekä miehiin että naisiin, ja hyödyt ovat kehittyvissä maissa vieläkin suurempia.

Koulunkäynti ei kuitenkaan ole juuri koskaan ilmaista. Opiskelijoiden on itse kustannettava koulumatkansa, kouluasunsa, oppikirjansa, vihkonsa ja kynänsä. Lapset, joilla ei ole varaa näihin peruskuluihin eivät voi mennä kouluun. Perheiden kamppaillessa köyhyyden kanssa ylimääräinen rahanmeno koulun vuoksi on harvoin valittu sijoituskohde. Yksi kolmesta maailman lapsesta ei koskaan astu jalallaan luokkahuoneeseen. Intiassa vain 6–8% väestöstä valmistuu peruskoulun jälkeisestä oppilaitoksesta.

Viimeisen 20 vuoden ajan Embracing the World on työskennellyt sinnikkäästi varmistaakseen, että jokainen joka haluaa mennä kouluun saisi siihen mahdollisuuden. Juuri vastikään se julkisti aloitteen 100 000 lahjakkaan mutta köyhän lapsen tunnistamiseksi. Tarkoituksena on löytää lapsia erityisen kurjistuneilta maatalousalueilta ja rahoittaa heidän koulunkäyntinsä. Lisäksi Embracing the World tarjoaa 75–100 apurahaa jaettavaksi jokaisessa 53:sta eri puolille Intiaa perustetuista Amrita Vidyalayam -koulusta, jotka ovat kaikki Mata Amritanandamayi Mathin hallinnoimia.

Koska suurin osa naisista kantaa ensisijaisen vastuun lastenhoidosta samaan aikaan kun naiset muodostavat 70% maailman köyhistä, Embracing the World sijoittaa runsaasti myös aikuiskoulutukseen. Suunnitelmanamme on mm. järjestää ammatillista koulutusta ja alkupääomaa 100 000:lle köyhyysrajan alapuolella elävälle naiselle. Tutkimus on osoittanut, että ammatillinen koulutus on tehokas taloudellinen tukimuoto niille aikuisille, jotka eivät ole päässeet opiskelemaan ja onnistuneesti siirtymään työmarkkinoille.

100 000 apurahaa kriisissä olevien maanviljelijöiden lapsille

Maatalous muodostaa 17% Intian bruttokansantuotteesta ja 50% sen työvoimasta. Jos tämä kuulostaa katastrofin kaavalta se johtuu siitä, että sitä se juuri on: viime vuosina itsenäisten maanviljelijöiden parissa itsemurhat ovat yleistyneet epidemian lailla.

Epätoivoisiin päätöksiin ovat johtaneet velkaantuminen ja sadon epäonnistuminen. Asiantuntijoiden mukaan vähintään 160 000 intialaista maanviljelijää on tehnyt itsemurhan vuoden 1997 jälkeen. Vuonna 2006 jo yksin Maharashtran osavaltiossa sijaitsevalla Vidarbhan alueella raportoitiin 1044 itsemurhaa maanviljelijöiden keskuudessa – eli yksi joka kahdeksas tunti. Vuoden 2007 jokaisena päivänä keskimäärin 45 intialaista maanviljelijää teki itsemurhan.

Maaliskuussa 2007, keskusteltuaan Maharashtran pääministerin Vilasrao Deshmukhin kanssa, Amma julkaisi massiivisen projektin ongelman korjaamiseksi. Embracing the World (ETW) tunnustaa, että on vain yksi tie todella vaikutta pitkäjänteisesti maanviljelijöiden itsemurha-aaltoon. Se on pitkän aikatähtäimen suunnitelma, jonka avulla estetään seuraavaa sukupolvea joutumasta samoihin taloudellisiin vaikeuksiin kuin heidän vanhempansa. Tuhannet maanviljelijöiden lapset eivät vanhempiensa ylivelkaantumisen takia voineet käydä koulua. ETW toimii Vidyamritamin (”rakkauden nektari”) kautta tarjoten apurahoja 100 000 köyhyysrajan alapuolella elävälle maanviljelijän lapselle. Projektin käynnistyi syyskuussa 2007 ja nyt jo 32 000 opiskelijaa Maharashtran, Andhra Pradeshin, Karnatakan ja Keralan osavaltioista on mukana ohjelmassa.

Monet tuen saajista ovat lapsia, jotka ovat jo menettäneet toisen tai molemmat vanhemmistaan itsemurhan vuoksi. Lapset (jotka ovat iältään 10 – 15 vuotta) saavat apurahaa neljä kertaa vuodessa aina valmistumiseensa saakka. Embracing the Worldin vapaaehtoiset tarkistavat säännöllisesti, että lapset opiskelevat ja että lahjoitettuja rahoja käytetään koulunkäyntikuluihin. Raporttien mukaan intialaisten maanviljelijöiden itsemurhiin ajaneet velat voivat olla suuruudeltaan vain 300 dollaria. Apurahoilla autetaan lasten pysymistä kouluissa niin, ettei koulunkäynti lisää vanhempien taloudellista taakkaa. Vain jos tällaisten perheiden lapset saavat kunnollisen koulutuksen, voivat nämä perheet vapautua täydellisestä riippuvuudestaan maataloudesta tulonlähteenä.

Tämän projektin laajennuksena Embracing the World järjestää myös leirejä ja ohjelmaa apurahan saajille tuodakseen heidän elämäänsä merkityksen tuntua ja tunnetta voimaantumisesta. Yksi tällainen ohjelma, jossa oli mukana 25 000 apurahan saajaa, pidettiin Embracing the Worldin päämajassa Amritapurissa Keralassa syyskuun 26. päivä 2009. Embracing the World myös toimeenpanee Vidyamritam -apurahaohjelmaa Nairobissa Keniassa.

Teollinen koulutuskeskus

Koulutusprojektimme ei kuitenkaan ole rajoittunut vain uusien vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien tarjoamiseen Intian köyhtyneille maanviljelijöille. Vuodesta 1989 lähtien ETW on ylläpitänyt teollista koulutuskeskusta ja tarjonnut ammatillista koulutusta kymmenellä eri alalla 500:lle teini-ikäiselle kerrallaan. Tämä oppilaitos pyrkii rakentamaan nuorten varmuutta ja itseluottamusta, jotta he voivat alkaa harjoittaa ammattiaan monissa eri työympäristöissä tai työllistää itse itsensä. Keskuksessa valmistumisprosentti on yli 80% ja se on työnantajien suuresti arvostama. Vuoden 2004 tsunamin jälkeen teollinen koulutuskeskus avasi ovensa sadoille paikallisille nuorille auttaakseen heitä uudelleenrakentamaan elämänsä katastrofin jälkeen.

Koulu kuulo- ja puhevammaisille

Jonkin vamman kanssa elävät ihmiset ovat Intiassa hyvin alipalveltu ryhmä. Usein perheet joutuvat kohtaamaan vammaisuuteen liittyvän sosiaalisen stigman ja monet kuulovammaiset lapset tulevat perheensä hylkäämiksi. Irrallaan yhteiskunnasta he eivät erikoispalveluiden puuttuessa saa silloin lainkaan koulutusta.

Embracing the World tunnistaa erikoiskoulutuksen tarpeen ja pitää yllä erityisesti kuulovammaisille suunnattua koulua Trissurissa Keralassa. Amrita puheen- ja kuulokehityksen koulu on yksi hyvin harvoista Keralan kouluista, joka tieteeseen perustuvilla menetelmillä opettaa kuulovammaisia lapsia kehittämään puhekykyään. Embracing the World alkoi hallinnoimaan koulua vuonna 1996 ja on sittemmin rakennuttanut uusia toimitiloja, joissa työskentelee erityiskoulutuksen saaneita opettajia. Annetun ohjauksen tarkoituksena on mahdollistaa lasten vuorovaikutus toisten lasten kanssa ja antaa heille mahdollisuus normaaliin, täyteen ja tuotteliaaseen elämään. Yli 120 lasta opiskelee sisäoppilaitoksessa, jossa opetetaan myös tanssia ja muita taiteita.

Luokkakoot ovat pieniä, tyypillisesti 6–8 oppilasta, jotta opiskeltava materiaali voidaan käydä useaan kertaan lävitse. Koska lapsille annetaan riittävästi ohjeistusta, huomiota, huolenpitoa ja rakkautta, jopa 70% kuulovaikeuksista saadaan parantumaan, mikäli koulutus aloitetaan varhaisessa iässä. Lapsista 100% läpäisee toisen asteen koulutuksen (ylioppilaskirjoitukset tai vastaava) ja he menestyvät hyvin työnhaussa.

Kädenojennus Keralan alkuperäisväestölle

Suurin osa niistä intialaisista, jotka elävät köyhyysrajan alapuolella, ovat Intiassa historiallisestikin vähäosaisten alkuperäiskansojen jäseniä. Vaikka he muodostavat vain 8% Intian kokonaisväestöstä, on heidän osuutensa Intian pakolaisväestöstä 40%. Lukutaitoisten osuus on heidän keskuudessaan vajaa puolet siitä mitä se on kokonaisväestössä – naisten keskuudessa vain neljäsosa.

Etelä-Intian syrjäisillä seuduilla asuu alkuasukkaita alueilla joista puuttuu myös alkeellisin infrastruktuuri. Kyetäkseen parhaansa mukaan vastaamaan heidän koulutukseensa liittyviin haasteisiin ETW on ryhtynyt yhteistyöhön Intian hallituksen kanssa sen aikuiskoulutuksen apurahaohjelmassa (JSS). Tämän ohjelman puitteissa hallitus rahoittaa aikuiskoulutuksen alalla toimivia järjestöjä ympäri Intiaa. JSS rahoitetaan hallituksen myöntämien ja UNESCOn yhdessä Kanssallisen kuku- ja kirjoitustaidon lähetyksen (National Literary Mission, NLM) kanssa suosittelemien apurahojen avulla. Vuonna 2008 Embracing the Worldin projekti Sivakasissa Tamil Nadussa voitti UNESCON ja NLM:n kansallisen palkinnon kaikkein tehokkaimmasta ja toimivimmasta JSS -projektista Intiassa.

JSS:n tuen avulla ETW pitää yllä luku- ja kirjoitustaidon sekä ammatillisen kolutuksen ohjelmia palvellakseen köyhimpiä heimoyhteisöjä Idukkissa, Keralassa ja Sivakasissa Tamil Nadussa. ETW tarjoaa yli 100 kurssin valikoiman aina kynttilän valmistuksesta tietojenkäsittelyyn. ETW myös rohkaisee opiskelijoitaan ”antamaan hyvän kiertää” ja ryhtymällä vapaaehtoisiksi omissa yhteisöissään. ETW:n koulupukujen ompelua opiskelevat oppilaat esimerkiksi lahjoittavat aina ensimmäisen valmistamansa koulupuvun lapselle, jolla ei ole siihen varaa. Opiskelijat myös opettavat naapureilleen, ystävilleen ja perheenjäsenilleen luku- ja kirjoitustaitoa. Lisäksi he toimivat vapaaehtoisina ETW:n itsemurhien ehkäisy -ohjelmassa. Suoritettuaan koulutusohjelman loppuun ETW:n vapaaehtoisten avulla, neuvojat kiertävät ovelta ovelle omissa kylissään ja keskustelevat sekä auttavat ihimisiä selviytymään Keralan kasvavan itsemurha- ja huumeongelman kanssa.

ETW:llä on myös suunnitteilla rakentaa 50 alakoulua alkuasukkaille. Valmiina on ja toiminnassa on näistä jo 10 koulua. On suunnitteilla myös muita projekteja, joilla säilytettäisiin heimojen perinteisesti käyttämiä keinoja uudelleenmetsittämiseen, edistettäisiin ympäristönsuojelua heimoalueilla ja järjestettäisiin koulutusta perinteisissä maataloustekniikoissa sekä kokeilevien maatilojen perustamisessa.

Yksi tämän hankkeen päätavoitteista on voimaannuttaa heimoväestöä perustamaan vapaamuotoisia kouluja Keralaan. ETW on jo hankkinut ensimmäiset 10 paikkaa näitä kouluja varten Attappadista, joka on heimoalue Palakkadin piirikunnassa Keralassa. Tähän mennessä on perustettu kolme koulua. Hankkeen tarkoitus on myös tarjota ammatillista koulutusta aikuisille, sillä se on tutkimuksissa havaittu tehokkaaksi keinoksi auttaa aikuisia joilta puuttuu opiskelupaikka tai pääsy työmarkkinoille. AIMS sairaala on kouluttanut 150 ihmistä työskentelemään Amrita Kripa -sairaalan liikkuvan klinkan hankkeissa ojentaakseen auttavat kätensä Kalpettan kaupunkiin.