Amman sanoma

Amman sanoma yhdistää ihmisiä yli uskontojen ja kansakuntien rajojen. Hän itse sanoo, että hänen uskontonsa on rakkaus. Amman mukaan maailmamme tarvitsee nyt rakkautta kaikkein kipeimmin. Sen tulisi ilmentyä jokaisessa sanassamme ja teossamme.

Amman opetukset voidaan kiteyttää kahteen sanaan: rakkaus ja palvelu. Pyyteetön palvelutyö kuuluu oleellisesti Amman opettamiin henkisiin harjoituksiin.

Amma rohkaisee meitä kaikkia etsimään tapoja, joilla voisimme päivittäin työskennellä muiden hyväksi vaikka vain puolenkin tunnin ajan. Tämän päivän maailma tarvitsee ihmisiä, jotka ilmaisevat hyvyyttä sanoillaan ja teoillaan. Todellisen muutoksen on tapahduttava kuitenkin sisällämme. Vasta kun sisäiset ristiriitamme ja kielteisyytemme on poistettu, voimme hänen mukaansa olla todella hyödyksi toisillemme ja yhteiskunnalle.

Nykymaailmassa ihmiset kokevat Amman mukaan kahdenlaista köyhyyttä: materiaalisen puutteen aiheuttamaa köyhyyttä ja rakkauden ja myötätunnon puutteen aiheuttamaa köyhyyttä.”Näistä kahdesta on ensiksi paneuduttava viimeksi mainittuun, sillä jos sydämessämme on rakkautta ja myötätuntoa, palvelemme täysin rinnoin niitä, joilta puuttuu ruokaa, vaatteita ja suojaa.”

Amma itse on elävä esimerkki opetuksistaan. Hän palvelee epäitsekkäästi ja myötätuntoisesti maailmaa jokaisena hetkenään. Hän on nöyryyden ja puhtaan rakkauden ruumiillistuma, joka pitäytyy kaiken aikaa läsnäolevassa hetkessä.

Amman unelma

¨Kaikkien tässä maailmassa tulisi saada nukkua pelkäämättä - edes yksi yö.
Kaikilla tulisi olla mahdollisuus syödä vatsansa täyteen - ainakin yhtenä päivänä.
Tulisi olla ainakin yksi päivä, jolloin sairaaloihin ei tuotaisi yhtäkään väkivallan uhria.
Vähintään yhden päivän ajan, kaikkien - pienistä lapsista vanhuksiin
tulisi tehdä epäitsekästä työtä. Heidän tulisi kerätä rahaa köyhille ja puutteessa oleville.

Amman rukous on, että edes tämä pieni unelma toteutuisi.¨

Amma

Yksi ihmiskunta

"Maailma on kuin kukka, jossa jokainen kansakunta on yksi sen terälehdistä. Sellaisia ominaisuuksia kuten rakkaus, sympatia ja anteliaisuus, ei ole tarkoitettu ainoastaan yksilöille - niistä pitäisi tulla osa yhteiskunnan sisäistä rakennetta ja jokaisen kansakunnan tunnusmerkki. On mahdollista oivaltaa ihmiskunnan perimmäinen ykseys, vaikka kuuluisimmekin eri uskontoihin, rotuihin, kulttuureihin ja kansoihin - itseasiassa juuri niin on tarkoitettu tapahtuvan. Rakkaus on elämän perusta, kauneuden lähde ja täyttymys. Missä tietoisuus tästä rakkaudesta on läsnä, vallitsee yksinomaan rauha."

"Vain ne, jotka kokevat todellista rauhaa sisällänsä, voivat välittää rauhaa muille. Ennen kuin olemme poistaneet itsestämme kaiken vihamielisyyden, tulevat yrityksemme saavuttaa ikuinen rauha väistämättä epäonnistumaan. Avain maailmanrauhaan on jokaisen tällä planeetalla asuvan yksilön sisimmässä."

"Tänä päivänä voimme ilmastoida asuntomme, mutta emme ole oppineet ilmastoimaan omaa mieltämme. Meidän tulisi puhdistaa oma sisäinen tilamme. Pysyvä ja rakentava muutos yhteiskunnassa saadaan aikaan vain korjaamalla ihmismieli."

Amma YK:ssa 2000

Elämän ykseys

"On olemassa yksi totuus, joka loistaa läpi koko luomakunnan. Joet ja vuoret, kasvit ja eläimet, aurinko, kuu ja tähdet, sinä ja minä - me olemme kaikki tuon Todellisuuden ilmentymiä. Maailmankaikkeudessa vallitseva järjestys ja sanoinkuvaamaton kauneus osoittavat selkeästi, että kaiken taustalla on valtava sydän ja mittaamaton äly."

"Kaikki konfliktit ovat lähtöisin ihmisen sisäisistä ristiriidoista. Mistä tämä sisäinen hämmennyksen tila on lähtöisin? Se johtuu siitä, että emme ole tietoisia omasta todellisesta luonnostamme, tuosta Elävästä Totuudesta sisällämme, josta me kaikki olemme osia. Tässä todellinen henkisyys, todellinen uskonto tulee mukaan kuvaan. Todellinen uskonto herättää meissä tämän tietoisuuden ja auttaa meitä kehittämään itsessämme sellaisia ominaisuuksia kuten rakkaus, myötätunto, suvaitsevaisuus, kärsivällisyys ja nöyryys."

"Rakkaus on univeraali uskonto, jollaista yhteiskunta välttämättä tarvitsee. Rakkauden tulisi ilmetä kaikissa sanoissamme ja teoissamme. Tämä rakkaus on jo sisällämme kaikessa täyteydessään. Elämää ei voi ilmetä ilman rakkautta, ne ovat erottamattomat. Elämä ja rakkaus eivät ole kaksi eri asiaa, ne ovat yksi ja sama."

Amma

Oikeanlainen ymmärrys

"Jos elämme ymmärtäen maailman todellisen luonteen, pystymme kohtaamaan kaikki vastaan tulevat kokemukset rauhallisin mielin."

"Jos rakastamme elämää oikealla asenteella ja ylläpidämme oikeanlaista ymmärrystä asioista, tiedämme aina mikä on oikeanlaista toimintaa. Yksi määritelmä dharmalle on oikeanlainen toiminta, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Jos suoritamme dharmamme asiaankuuluvalla tavalla saavutamme sisäisen puhtauden."

"Analysoimalla kärsimyksiämme, ymmärtämällä niiden syyn ja toimimalla tämän ymmärryksen mukaisesti, tulemme varmasti menestymään elämässä."

"Jotkut sanovat, että vaikka kuinka yrittäisimme muuttaa maailmaa paremmaksi, pysyy se kaikesta huolimatta ennallaan. Jatkuvan yrityksen kautta me muutumme itse kuitenkin paremmiksi ihmisiksi. Vaikka emme heti havaitsisikaan ulkoisesti näkyvää muutosta, meissä sisäisesti tapahtunut muutos heijastuu kuitenkin lopulta myös maailmaan. Sekin tasapaino mikä maailmassa on olemassa tänäpäivänä, on aikaisemman ponnistelun tulosta."

Amma

Epäitsekäs palvelutyö

"Tässä maailmassa missä niin monet ihmiset elävät yltäkylläisyydessä, on samanaikaisesti monia, jotka kärsivät köyhyydestä ja jopa kuolevat ravinnon puutteeseen. Meidän tulisi palvella maailmaa epäitsekkäästi yhteistyössä toistemme kanssa ja rakkauden innoittamina, odottamatta mitään vastineeksi."

"Olimmepa kuinka rikkaita hyvänsä, jos meillä ei ole myötätuntoa kanssaihmisiä kohtaan, elämme todellisessa köyhyydessä. Myötätunto toisia kohtaan on kuin tuoksuvaa kultaa, jotain todella ainutlaatuista. Sen arvo on sanoin kuvaamatonta."

"Auttavan käden ojentaminen muiden hylkäämälle sielulle, köyhien ruokkiminen, myötätuntoinen hymy syrjäytyneelle ja surulliselle lähimmäiselle - nämä ovat kaikki henkisyyden kieltä. Keskittykäämme siihen mitä voimme antaa muille, sillä vain siten koemme todellista iloa ja saavutamme täyttymyksen elämässämme."

Amma