Amman viesti koronatilanteesta 23.3.2020

Amma tietää, että kaikki hänen lapsensa elävät koronaviruksen pelossa. Amma ajattelee teitä kaikkia ja rukoilee teidän puolestanne. Tämä on aikaa, jolloin teidän täytyy noudattaa äärimmäistä varovaisuutta ja valppautta. Tämä on aikaa, johon tulee reagoida rohkeudella, itsehillinnällä ja ykseydellä. Amma tietää, että kaikki hänen lapsensa ovat peloissaan, mutta pelosta ei ole nyt hyötyä. Se, mitä tarvitaan, on varovaisuus ja tarkkaavaisuus. Rohkeus on ensisijalla. Kun sinulla on rohkeutta, voit selviytyä mistä tahansa. Hylkää siis pelko ja kerää rohkeutesi. Se antivirus, joka voi tappaa tämän viruksen, on rohkeus. Rohkeus on meidän mielemme antivirus. Jos ystävystyt Dhairya Lakshmin, rohkeuden jumalattaren, kanssa saat voimaa kohdata ja ylittää kaikki tilanteet.

Lasteni tulisi noudattaa tiukasti kaikkia ohjeita ja neuvoja, joita heidän hallituksensa ja lainvalvojansa antavat. Samaan aikaan, rukoile intensiivisesti koko sydämestäsi Jumalan armoa. Isoäideillämme oli tapana sanoa: ”Ota lääkettä ja toista mantraa samaan aikaan.” Vastaavasti näissä olosuhteissa tarvitaan sekä tunnollista ponnisteluamme että Jumalan armoa. Jokaisen kansalaisen tulisi harjoittaa samanlaista sraddhaa (tarkkaavaisuutta ja valppautta) kuin sotilas, joka palvelee taistelukentällä. Lapseni, rukoilkaa niiden sielujen puolesta, jotka ovat siirtyneet eteenpäin ja rukoilkaa mielenrauhaa heidän perheilleen.

Kolme vuotta sitten Amma koki uhkaavan katastrofin olevan tulossa vuonna 2020. Kaksi vuotta sitten Amma kehitti ”valkoisten kukkien meditaation maailman rauhan ja Jumalallisen armon hyväksi” lievittämään tätä. Siinä sanotaan, että sitä, mikä on tulossa ei voida täysin estää ja meidän täytyy kokea joitakin sen vaikutuksista. Amman on selittänyt tämän meditaatiotekniikan ja me olemme harjoittaneet sitä viimeiset kaksi vuotta maailman hyväksi. Lapseni, Amma pyytää jokaista harjoittamaan säännöllisesti tätä meditaatiota kerran tai kahdesti päivässä koko maailman hyväksi.

Kaikki on olemassa aaltojen ja värähtelyjen muodossa. Viime vuosisadalla ranskalaiset suunnittelivat Concorden – suihkukoneen, joka voi lentää ääntä nopeammin. Sen äänivallin rikkova ääni oli niin voimakas, että sen paineaallot vahingoittivat rakennuksia. Samoin myös laulu välittyy aaltoina tai värähtelyinä. Kaikki on olemassa aaltojen ja värähtelyjen muodossa. Vihan synnyttämä värähtely on erilaista kuin sellainen värähtely, jota syntyy äidin osoittaessa hellyyttä lapselleen, mikä puolestaan on erilaista kuin rakkauden luoma värähtely tai himon luoma värähtely. Rukouksemme värähtelyn ja tunnollisen vaivannäkömme avulla meidän voi olla mahdollista vastustaa virusta. Sankalpan (syvän aikomuksen) kera tehdyllä rukouksella on vaikutusta.

Kaikella luomakunnassa on oma rytminsä – kiistämätön suhde koko maailmankaikkeuden ja jokaisen siellä elävän olennon välillä. Maailmankaikkeus on kuin valtava, toisiinsa yhdistynyt verkosto. Kuvittele neljä ihmistä, jotka pitelevät kukin kiinni tuon verkon kulmista. Jos verkkoa ravistellaan yhdestä kohdasta, värähtely tuntuu koko verkossa. Samoin olimmepa siitä tietoisia tai emme, kaikki toimemme heijastuvat koko luomakuntaan riippumatta siitä, suoritetaanko ne yksilöinä vai ryhmänä. Siksi Amma sanoo toistuvasti, että me emme ole yksittäisiä saaria vaan linkkejä yhteisessä ketjussa. Älä siksi odota, että toiset muuttuvat ennen sinua. Sinä voit luoda muutoksen ulkoiseen maailmaan muuttamalla omaa sisäistä maailmaasi, vaikka toiset eivät niin tekisikään.

Oletetaan, että rakennuksen 10. kerroksessa asuva henkilö näkee katutason olevan tulessa ja kuulee siellä olevan ihmisen huutavan häntä avukseen. Olisi täysin typerää, jos hän sanoisi: ”Alakerta on tulessa, se on sinun ongelmasi. Miksi minun pitäisi huolestua siitä?” Katutason tulipalo nousee pian ylöspäin. Samaan tapaan jonkun toisen ongelma tänään on meidän ongelmamme huomenna.

Kun virus alun perin ilmestyi Kiinassa, me kaikki ajattelimme, että se on Kiinan ongelma, ei meidän. Eikö siitä lopulta tullutkin meidän ongelmamme? Kyse ei ole siitä, kontrolloivatko he tautia vai eivät, vaan siitä, kuinka me nujerramme sen. Jos olemme valppaita ja harjoitamme tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta, kykenemme suojelemaan itseämme ja estämään tautia leviämästä.

Mitä lasteni pitäisi tehdä? Kuvittele, että jalkasi on murtunut. Silloin meidän täytyy pysyä huoneessamme joskus jopa kahdesta kuuteen kuukautta. Emme pidä sitä taakkana, koska tiedämme, että se on välttämätöntä, jotta jalkamme voi parantua. Vastaavasti eristäytyminen, hygienia ja äärimmäinen varovaisuus, joita meidän nyt täytyy noudattaa auttavat meitä saamaan voimaa taistella virusta vastaan. Niiden, jotka ovat sairastuneet virukseen ei pitäisi olla peloissaan. Noudata vain karanteenia ja varmista, ettet levitä tautia muille. Pysy huoneessasi. Jos sinulle kehittyy vakavia oireita, kerro siitä asianmukaisille viranomaisille ja hakeudu saamaan apua.

Amritapurin ashramissa elää parhaillaan 3000 ihmistä. Joukossa on sekä intialaisia että useita muita eri kansallisuuksia. Noudatamme ashramissa tiukasti hallituksen antamia säännöksiä emmekä salli kenenkään tulla ashramin sisäpuolelle. Jopa jos joku täällä asuva menee ulkopuolelle, hän ei saa palata moneen päivään. Saimme nämä säännöt hallitukselta ja olemme noudattaneet niitä. Myös täällä olevaa 3000 ihmistä täytyy suojella. Siksi tämä sääntö otettiin käyttöön.

Tänä aikana Amma vastaanottaa lapsiaan, jotka ovat edelleen ashramissa. Tämä on se aika vuodesta, jolloin ashramin asukkaat saavat tilaisuuden jutella kaikista asioistaan Amman kanssa. Amma kutsuu luokseen jokaisen ja kuuntelee heidän ongelmiaan kuluneen vuoden ajalta. Yleensä Amma varaa tähän noin 25 päivää joka vuosi. Kaikkia hallituksen ohjeita noudattaen Amma tulee päivittäin ulos meditaatiota ja rukousta varten. Loput ajasta on varattu asukkaiden ongelmien kuuntelemista varten.

Intian hallitus on ollut hyvin valpas ja ennakoiva pandemian torjumisessa. Siksi olemme kyenneet vastustamaan sitä ainakin tähän asti. Rukoilkaamme vilpittömästi ja harjoittakaamme asianmukaista huolellisuutta ja varovaisuutta, jotta pandemiaa voidaan hillitä eikä se pääsisi leviämään enempää. Suojelkaamme itseämme ja pelastakaamme itsemme. Me itse olemme joko valo tai pimeys omalla polullamme. Me itse olemme joko piikkejä tai kukkia polkumme varrella.

Ihmisen ponnistelulla on aina omat rajoituksensa. Vaikka itse ajaisimme kuinka varovasti tahansa, toinen huolimaton kuljettaja voi silti törmätä meihin. Minkä tahansa aiotun tuloksen toteutumiseen tarvitaan myös armoa. Ensiksi tarvitaan kunnollista ponnistelua, mutta jotta se onnistuisi, tarvitsemme armoa. Rukous on olennaisen tärkeää armon saamiseksi.

Nyt lapseni ovat ymmärtäneet, että elämämme on vain nykyhetkessä. Edes seuraava hengityksemme ei ole meidän käsissämme. Todellinen elinaikamme määrittyy sillä, kuinka hyvin me käytämme nykyisen hetken, sillä elämämme tapahtuu tässä hetkessä. Amma sanoo aina, että hänen lastensa täytyy tuntea itsensä. Tunne itsesi ja rukoile maailman puolesta valppaudella, innolla ja rauhalla.

Istu joka päivä jonkin aikaa huoneessasi ja toista mantraa ”Om lokah samastah sukhino bhavantu”. Se on hyvä harjoitus näinä aikoina.

Om lokah samastah sukhino bhavantu | Om shanti shanti shanti | Siunatkoon armo kaikkia lapsiani.

- Amma
23.3.2020, Amritapurin Ashram